Kargolu Çiçekler İçin Tıklayın


İstanbulun Avrupa yakasında, batı sınırlarındaki ilçesidir. Hem Marmaraya, hem de Karadenize kıyısı vardır. İlçenin yüzölçümü 1.715 km²dir. Bu yüzölçümün büyük bir çoğunluğu ormanlarla kaplıdır. Sahil uzunluğu 135 km.dir. İl merkezine uzakligi ise 55 km.dir. Güneyde Büyükçekmeceye, batıda ise Silivriye ve Tekirdağ iline komşudur. Doğudaki komşuları, Avcılar, Küçükçekmece ilçeleri ile Gaziosmanpaşadır. Yüzölçümü itibarıyla İstanbulun en büyük ilçesidir. İlçenin Karadeniz kıyısında Kuzey kesiminde Istranca dağları nın devamı olan ormanlarla kaplı yükseltiler yer alır. Bunların Güneyinde verimli ovalar başlar. İstanbul un içme suyu ilçe sınırları içindeki Terkoz gölü ve Büyükçekmece baraj gölünden sağlanır. Istranca deresi başta olmak üzere Terkoz gölüne su taşıyan birçok irili ufaklı dere vardır. Kent Güney batısında 330 metreye kadar yükselen ve Istranca dağlarının devamı olan tepelerin ova ile birleştiği alanda kurulmuştur Önceleri sancak ve vilayet iken 1926 yılında Çatalca Vilayeti kaldırılmış ve ilçe olarak İstanbula bağlanmıştır. Çatalca, Osmanlı yönetimine 1371de, Sultan 1. Bayazıt tarafından fethedilerek girmiştir. Fetihten önceki adı Matrai olan Çatalcaya Osmanlılar Çatalburgaz ismini vermişlerdir. 16. yüzyıl sonlarında Sadrazam olan Ferhad Paşanın özel ilgisiyle imar edilmiştir. Çatalcaya su getirilmesini sağlayan Ferhad Paşa, Mimar Sinana Çatalcada bir cami de yaptırtmıştır.
Cicek Yolla