Kargolu Çiçekler İçin Tıklayın
Çekmeköy'e çiçek yollamak için harika bir gün. Çekmeköy'e gönderebileceğiniz çok şık butik çiçeklerimiz var. En güzel çiçeklerimizi Çekmeköy'e gönderiyoruz. Yol Ücreti Almıyoruz.

Çekmeköy, İstanbul?un Anadolu yakasındaki Alemdağ ormanlarının güney batı kesiminde bulunan Keçiağılı Tepesi?nin güney yamaçlarında kurulmuştur. Denizden yüksekliği 100 m?dir. Osmanlı Dönemi yazılı kaynaklarından tespit ettiğimiz bilgilere göre Çekmeköy ve civarının kuruluşu Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) zamanına kadar dayanmakta ve idari olarak İzmit Sancağı?na bağlı bulunmakta idi. Kanuni Sultan Süleyman (M.1520?1566) zamanında hazırlanmış olan Tapu Tahrir Defteri?[2]ne göre; Alemdağ Bölgesi?nde bulunan köyler Beykoz (Yoros) Kazası?na bağlı bulunuyordu. Yine Sultan III. Mehmet (M.1595?1603) zamanında hazırlanmış olan diğer bir Tapu Tahrir Defteri?[3] ne göre ise; Beykoz (Yoros) Kazası?na bağlı bir bölge olan Çekmeköy ve çevresinin 1867 yılına kadar Beykoz (Yoros) kazasına bağlı iken, bu tarihten sonra Kartal Kazası?na bağlanmış olduğunu görüyoruz. Çekmeköy?ün bu statüsü Cumhuriyet döneminde Üsküdar Kazası?na bağlanana kadar devam etmiştir. Osmanlı döneminde Çekmeköy bölgesi, bir orman ve çiftlikler beldesidir. Çekmeköy ve civarının oluşmasında ve gelişmesinde Atik Valide Sultan Vakfı?nın önemli bir işlevi olmuştur. Atik Valide Sultan?ın Üsküdar?da, Bahçekapı?da ve sair yerlerde bulunan cami ve imaretlerinin odun ihtiyacını karşılamak şartıyla bu bölgeye yerleştirilen insanlar, Alemdağ Vakıf Baltalığı?ndan odun kesip kendi arabalarıyla Üsküdar ve İstanbul?un diğer semtlerinde satmak şartıyla bu bölgeye yerleştirilmişlerdir. Alemdağ civarındaki Atik Valide Sultan Camii ve İmareti?ne bağlı bulunan arazi ve ormanlar, II. Abdülhamit döneminde Sarayın özel hazinesi olan Hazine-i Hassa?ya bağlanmış olup, hazine idaresi tarafından idare olunmakta idi. Alemdağ Ormanları ve civarında bulunan vakıf arazilerinden elde edilen gelirlerle Saray-ı Hümayun ve Üsküdar?da bulunan Atik Valide Sultan Camii ve İmareti?nin muhtelif ihtiyaçları ile odun ihtiyacı karşılanıyordu
Cicek Yolla