Kargolu Çiçekler İçin Tıklayın


eçmişte "Sultanbeylinin yeri", "Sultan beyliği çiftliği" ve "Sultan beyliği" gibi adlarla anılan Sultanbeylinin tarihi 6. yüzyılın başlarına kadar uzanır. Uzun yıllar Roma İmparatorluğu yönetiminde kalmıştır. Sultanbeyli 1328 yılında Orhan Gazinin emriyle Abdurrahman Gazi ve Konur Alp komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiştir. Fetihten sonra Abdurrahman Gazi, Aydos Kalesi tekfurunun kızıyla evlenmiştir. Bu hatıraların izlerini taşıyan Aydos Kalesinin kalıntıları günümüze kadar gelmiştir. İstanbul ili Anadolunun bağlantı yolu üzerinde olması nedeniyle, fetihten önce İstanbula sefer düzenleyen Türk orduları tarafından öncelikle fethedilmesi gereken bir anahtar konumundaydı. Diğer taraftan yine fetih öncesi de Anadolu yönünden savaşa hazırlanan Bizans ordusu bölgede toplanıp konaklıyordu. Bu özelliği fetihten sonra Osmanlı ordusu tarafından kullanılmaya devam etti. Sultanbeyli hakkında Tevarihi Ali Osman, Kitab-i Cihannüma gibi ünlü eserlerde de bilgiler bulunmaktadır. Sultanbeylideki arazilerin asıl sahibi Osmanlı Devletinin ilk Denizcilik Bakanı Hasan Hüsnü Paşadır. II. Abdülhamit, kendisine yaptığı hizmetlere karşılık olarak Hasan Hüsnü Paşaya Sultan Beyliği çiftliğini ulufe olarak vermiştir. Bu tarihi gerçek Hasan Paşanın 1910 yılında yaptırmış olduğu Osmanlıca haritada ortaya çıkmaktadır. Hasan Hüsnü Paşa 1922 yılında ölünce oğlu tarafından maliki olduğu bu araziler varisler tarafından da bugünkü hissedarlara satılmıştır. 1945 yılında Bulgaristandan gelen göçmenler buraya yerleştirilmiştir. 1957 yılında Sultanbeyliye köy olma kararı çıkmış ve Sultanbeyli köyü kurulmuştur. TEM Otoyolunun köyün içinden geçmesi köyü cazip hale getirdi. 1985den beri süren hızlı yapılaşma sonucunda Sultanbeyli bugünkü haline ulaştı. 31 Aralık 1987de Sultanbeylinin belediye olması kararı alındı. Ancak seçimler 26 Aralık 1989 yılında yapıldı. 1992 yılında da ilçe oldu. Nüfusu resmi olarak 175.771dir, yerleşik alanı 20.000 dönümdür. Genel yapı olarak bir mozaik gibi Anadolunun bağrından ve çeşitli köşelerinden İstanbula gelmiş olan insanların barındığı kozmopolit bir ilçedir. Üç tarafı ormanlarla çevrili olan ilçenin havası temizdir. Ömerli Barajının bol oksijenli havası Sultanbeylinin ormanlarla kaplı doğasına ekstra oksijen sağlamaktadır. İlçe, Anadoludan gelenlerin İstanbula TEMden ilk giriş kapısıdır.
Cicek Yolla