Kargolu Çiçekler İçin Tıklayın


İstanbul?un Anadolu yakasındadır. Kuzeyinde Beykoz, kuzeydoğusunda Şile, doğusunda Kartal ve Sultanbeyli, güneyinde Kadıköy, batısında Üsküdar ilçeleriyle çevrilidir. Ümraniye İstanbul un en hızlı kentleşen ve nüfusu hızla artan; köy ve yöre geleneklerinin de aynen muhafaza edildiği bir kentleşme örneğidir. İstanbulun nüfus bakımından en kalabalık ikinci ilçesidir. 12 Eylül 1980 askeri müdahelesinden sonra Ümraniye Belediyesi fes edilerek Üsküdara bağlı şube müdürlüğüne dönüştürüldü. 1987 yılında ilçe olan Ümraniye de ilk yerel seçim 1989 yılında yapıldı. İlçe 14 mahalle, 6 belde ve 4 köyden oluşur. 22 bin hektarlık bir yerleşim alanına sahiptir. Ümraniye, ekonomik çeşitlilik açısından çok zengin bir yöredir. Küçük imalat sanayisinden konfeksiyona, yedek parça ve ağaç ürünleri üretimine kadar çeşitlilik göstermektedir. Ümraniyenin Tarihi: Bir zamanlar Ümraniye tamamen ormanlarla kaplı idi. Hatta bir dönem Ormaniye diye de anılmıştır.Her yer orman, ağaç ve yeşil idi. Çünkü iklim orman yetişmesine elverişli durumdaydı. Tarihi kaynaklara göre Ümraniye ye ilk yerleşenler Frigyalılardır. Çam ağacını kutsal kabul eden Frigyalılar Küçük ve Büyük Çamlıca dan başlayarak Alemdağ ve Kayışdağına kadar bütün araziyi çam ormanlarıyla donatmışlardı. Sonraki yıllarda Ümraniye nin bulunduğu yerler Romalılar ve Bizanslılar ın egemenliğine geçmiştir. Harun Reşit, ordularıyla 782 yılında Krizepolis (Üsküdar) önlerine kadar gelmiştir. Bir sene burada kaldıktan sonra 783 yılında Bizans İmparatoriçesi İren in ordusuna mağlup olmuş, bunun sonucunda her sene Bizanslılar a 70.000 altın vermeye zorunlu kalmıştır. İlçe toprakları Bizanslılar la Müslüman ordular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Anadoluyu Müslüman yapan ve Türkleştiren ilk devlet Danişmentliler Devletidir. Danişmend Beyliği Bizans topraklarına kadar sızmışlar. Alemdağ nın üstünde bir kale yapmışlardır. Danişment Gazi nin arkadaşı Sultan Turasan Bizanslılara karşı bu kalede çok defa savaşmış ve Anadoludan beklenen yardımı alamayınca burada öldürülmüştür. Selçuklular İznik e kadar gelmiş, bu şehir alınmış ve bu şehri ilk başkent yapmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah olan Orhan Gazi bölgeyi Osmanlı topraklarına katmıştır. İlçenin ilk adının "Yalnız Selvi" olduğu söylenmektedir.
Cicek Yolla