Kargolu Çiçekler İçin Tıklayın


Anadolu yakasında, Kocaeli Yarımadası?nın batı kesiminde yer alır, Üsküdar İlçesi, doğuda Ümraniye, güneyde Kadıköy ilçeleri, batı ve kuzeybatıda İstanbul Boğazı, kuzeyde de Beykoz İlçesi?ne komşudur. İlçe bu sınırlar içinde 36 km?lik bir alan kaplar. Batısı denizdir. İlçenin nüfusu, 2009 genel nüfus sayımında yaklaşık 524,379 kişi olarak tespit edilmiştir. 33 mahalleden oluşumakta olup, köy yerleşimi yoktur. 1926 yılına kadar il statüsünde olan Üsküdar aynı yıl yapılan yasal düzenlemeyle ilçe statüsüne getirilip İstanbula bağlanmıştır. 1930da Kadıköy ve Beykoz, 1987de Ümraniyenin Üsküdardan ayrılarak ilçe olmaları, 2008de de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahallelerinin Ataşehir ilçesine bağlanmasıyla bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. 1918 ve 1924?de ayrı vilayet yapılan Üsküdar, 1926?daki yönetsel düzenlemeler sırasında ilçe yapılarak İstanbul Vilayeti?ne bağlandı. M.Ö. 7.Y.Y.?da bir Grek kolonisi olarak kurulan Halkedon?un (Kadıköy) iskelesi ve tersaneleri, bugünkü Üsküdar?ın yerleştiği alanda bulunur ve buraya Hrisopolis (Altın Şehir) denirdi. Yörenin bu adla anılması çeşitli biçimlerde yorumlanmaktadır. Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası?ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye bu adın yakıştırıldığı söylenmektedir. Bir başka yoruma göre, Agamemnon?un oğlu Krizes kaçarak Anadolu?ya gelmiş ve Üsküdar?da öldüğü için şehir onun adıyla anılmıştır. Kimileri de, günbatımında evleri karşı yakadan yaldızlı gibi göründüğü için Üsküdar?a Altın Şehir adının verildiğini söylemektedir. Üsküdar adıysa, kimi kaynaklara öre Farsça ?ulak? anlamına gelen ?Eskudari?ten türemiştir. M.Ö. 7.Y.Y.?da bir Grek kolonisi olarak kurulan Halkedon?un (Kadıköy) iskelesi ve tersaneleri, bugünkü Üsküdar?ın yerleştiği alanda bulunur ve buraya Hrisopolis (Altın Şehir) denirdi. Yörenin bu adla anılması çeşitli biçimlerde yorumlanmaktadır. Pers işgali sırasında Anadolu Yarımadası?ndaki kavimlerden ve halktan vergi olarak toplanan altınlar buradaki hazinelerde saklandığı için yöreye bu adın yakıştırıldığı söylenmektedir. Bir başka yoruma göre, Agamemnon?un oğlu Krizes kaçarak Anadolu?ya gelmiş ve Üsküdar?da öldüğü için şehir onun adıyla anılmıştır. Kimileri de, günbatımında evleri karşı yakadan yaldızlı gibi göründüğü için Üsküdar?a Altın Şehir adının verildiğini söylemektedir. Üsküdar adıysa, kimi kaynaklara öre Farsça ?ulak? anlamına gelen ?Eskudari?ten türemiştir.
Cicek Yolla